Steel Moon organiseerde vroeger de bekende en beruchte “Steel Moon Level 2” party.

Voorbereidingen zijn volop aan de gang om een volgende Level 2 fuif te organiseren in het Fetish Café. Deze zal doorgaan op zondag 8 oktober 2023 in het Fetish Café te Antwerpen.

Voor D/diegenen D/die enentueel interesse hebben aan ons Level-2 evenement kan M/men de regels ervan lezen door hier te klikken

Het is nog steeds mogelijk Z/zich in te schrijven voor dit erg speciaal evenement, dat maar uitzonderlijk plaats heeft. Het volstaat om O/ons een mailtje zouden willen sturen naar O/ons bekend mail adres (klik hier)

Om te weten W/wie Z/zich al ingeschreven heeft, volstaat het om hier te klikken.

De Level-2 is een apart concept, dat met veel inzet georganiseerd wordt. Veel, zoniet alles hangt af van het aantal inschrijvingen. M/men dient met een minimum  aantal K/koppels zijn om de Level-2 fuif een succes te maken. De vooropgestelde datum is dus onder voorbehoud van voldoende aantal aanmeldingen. De Level-2 commissie evalueert vooraf het aantal aanmeldingen en er wordt dan besloten of de Level-2 fuif effectief zal doorgaan.
In principe opteren we voor een ‘gemengde’ Level-2 party, dus zowel Meesters met slavinnen als Meesteressen met slaven. We zullen wel ervoor zorgen dat de verhouding M/V wel evenredig is. Als er vele aanmeldingen zijn, kan er een Level-2 party enkel met Meesters en slavinnen georganiseerd worden en apart een Level-2 party met Meesteressen en slaven.
Uiteraard wordt I/iedereen D/die aangemeld is van alles op de hoogte gehouden.

Speciaal aan de Level-2 fuiven is dat M/men een K/koppel moet zijn en dat M/men verplicht is om deel te nemen!
M/men kan dus niet zomaar even komen kijken. Hierdoor wordt al voor een groot gedeelte de speciale sfeer gecreëerd, eigen aan de Level-2.

Omdat de deelnemende K/koppels E/elkaar niet kennen voordat de Level-2 begint is het, gezien dit concept, noodzakelijk dat er regels zijn die I/iedereen moet kennen en opvolgen. Een document met deze regels dient dan ook ondertekend te worden voor akkoord.
Deze regels, waaraan alle D/deelnemers verbonden zijn, worden vooraf gepubliceerd. Men kan een kopie van dit Word document downloaden door op een link te klikken. Er zal hier meegedeeld worden wanneer deze link actief is. M/men kan Z/zich maar eerst inschrijven voor de Level-2 als M/men verklaart dat M/men de regels kent en Z/zich eraan zal houden!
De leiding van zo een Level-2 evenement ligt bij een Dungeon Master en/of Dungeon Mistress, Die nakijkt of I/iedereen de regels opvolgt. Bij een overtreding door een onderdanige zal deze een bestraffing krijgen, welke uiteraard bepaald wordt door de eigen Dominant. Een Dominant kan bij de DM geroepen worden indien Deze Zich niet aan een regel houdt. Deze regels beginnen te tellen vanaf het eerste moment dat M/men de ruimte betreedt! Vanaf dan is M/men dus onderhavig aan sancties bij het overtreden van een regel.

Het speciale aan een Level-2 fuif, wat deze evenementen zo uitermate speciaal maakt, is dat elke onderdanige zich nederig en onderdanig moet gedragen tegenover elke Dominant! men is wel enkel gehoorzaamheid verschuldigd aan de eigen Dominant. Enkel Deze kan beslissen tot een sanctie voor zijn onderdanige. BDSM-gerichte en seksuele bevelen mogen enkel en alleen door de eigen Dominant gegeven worden.

Door deze inzet, doordat I/iedereen de regels moet volgen en doordat I/iedereen meedoet verkrijgt met een ambiance die uniek is en enkel gekend is bij de Level-2.

Deze Level-2 fuiven zullen ook in de Old School setting gehouden worden. Dresscode is dus ook hier erg belangrijk.