Bondage

Materiaal

Werk altijd met droog, niet snijdend touw met een dikte van min. 4 mm.
Katoen, hennep (duur) of kunst touw zijn geschikt, mits niet snijdend of ‘brandend’.
Gebruik nooit touw versterkt met staaldraad, hoe fijn ook verweven!
Touw dient uiteraard proper te zijn, en vrij van pluisjes of beschadigingen en slijtagepunten.

Techniek

Er bestaan zeer veel verschillende technieken en manieren om iemand vast te binden, van gewone polsbondage tot gevorderde Japanse kunstwerkjes die enkel voor bijna acrobaten geschikt zijn..
Belangrijk is echter dat er nooit afknellingen gebeuren die de bloeddoorstroming (tintelen is een eerste teken, blauw worden een tweede belangrijk alarm) verstoren of belemmeren.

Drukpunten kunnen gebruikt worden gedurende bondages, maar doe dit enkel mits kennis van zaken! Tintelend gevoel kan ook wijzen op een geknelde zenuw, wat ernstige letsels kan veroorzaken die moeilijk te behandelen zijn.

Vermijd dat de sub op knopen komt te liggen, en zorg dat bij het aanleggen van de bondage U de sub regelmatig aanspreekt of “het nog gaat”, en hou deze in de gaten op eventuele onuitgesproken reacties.

Vermijd moeilijke bondages die lang duren indien U/u B/beiden niet getraind bent om te vermijden dat U halfweg terug dient te stoppen en alles los te maken.
Ga stap voor stap te werk, neem uw tijd..
Vermijd dat het touw langs de huid schuurt ( brandwonden en schaafwonden).

Voorzorgen

Zorg altijd voor een schaar of mes in de buurt om in noodgeval het touw te kunnen doorsnijden.
Laat een gebondeerde persoon nooit alleen, zeker niet indien deze in een ongemakkelijke houding ligt.
Zorg dat U eventuele lichamelijke beperkingen goed kent voor U begint, en hou daar terdege rekening mee.
Hou rekening met de opmerkingen, vragen of reacties van de gebondeerde.

Indien U iemand bondeert die veel zwaarder weegt dan U (zeker bij suspenties bijvoorbeeld), zorg dat er I/iemand extra aanwezig is die kan helpen bij eventuele problemen.

Naalden

Materiaal

Alle materialen om naaldenspel te doen moeten steriel zijn of gemaakt worden.
Belangrijk is o.a. de houdbaarheidsdatum op verpakkingen, eens deze verlopen is de steriliteit niet meer gewaarborgd, wat tot infecties kan leiden.

Techniek

Begin nooit met naalden zonder voorbereiding en kennis van zaken!
Naaldenspel kan op vele manieren gebeuren, naargelang de wensen en mogelijkheden van B/beide P/partners. Ontsmetten van de huid is een absoluut gegeven voor het plaatsen van een naald. De naald wordt vlak tegen de huid geplaatst die eerst met de andere hand een beetje is opgeplooid. De tapse punt dichts tegen de huid. Dan wordt, niet te snel, niet te langzaam, de naald vlak onder de huid gestoken. De volledige techniek past echter niet in de context van deze workshop, daar is literatuur voorhanden.
Er dienen echter enkele puntjes in acht genomen te worden.
In principe kan Men zowat overal op het lichaam naalden aanbrengen, indien de naald net onder de opper- of lederhuid geplaatst wordt, nooit dwars door spierweefsel, organen of kwetsbare plaatsen (binnenkant polsen e.d.), door aders of slagaders. Is er bloed, neem dit onmiddellijk op (ondanks het visuele effect dat Men wel eens nastreeft van vloeiend bloed), denk aan mogelijke overdracht van ziekten…
Eens de naald geplaatst, trek er nooit aan (inscheuren van de huid).
Naald verwijderen: plaats een ontsmettend doekje bovenop de huid en trek de naald in een vlotte beweging tegenover de richting waarin ze zit er terug uit. Hou het ontsmettend doekje er even met een lichte druk op om de wondjes te sluiten.

Hygiëne

Het is quasi onmogelijk om volledig in steriele omstandigheden naaldenspel te doen.
Toch is het gewenst om zoveel mogelijk steriel te werken.
Het is uiteraard belangrijk zorg te dragen voor een correcte hygiëne: handschoenen, ontsmettingsmiddel, handdoek enz zijn onontbeerlijk.

Voorzorgen

Een niet te warme of te koude omgeving, rustig, niet te donker.
Indien de sub onwel wordt onmiddellijk stoppen, tot rust brengen en kalmeren. Nooit panikeren.
Vermijd dat teveel M/mensen rond U staan te kijken en te dicht komen, dit kan een claustrofobische aanval uitlokken,

Zwepen

Er bestaan zeer veel verschillende zwepen in evenveel verschillende materialen.
Elke zweep heeft z’n eigen gedrag, elkeen die ermee werkt Zijn eigen techniek.
Er zijn enkele plaatsen op het lichaam die absoluut moeten vermeden worden: de nierstreek, nek, het gezicht/hoofd, in mindere mate de maagstreek.
Vermijd omslaan van de zweep (dijen, benen) wat tot huidbeschadiging kan leiden.
Enkel op vrouwenborsten slaan met een heel zachte zweep (paardenstaart bvb.)
Houd Uw zwepen rein, droog en vrij van beschadigingen .
Reinig de zweep indien nodig met warm water, alcohol of een gespecialiseerd product die de soepelheid bewaard.
Bij huidbeschadigingen, ontsmet naderhand .
Hou tijdens de sessie de reacties van de sub nauwlettend in de gaten (zeker indien deze een blinddoek of gag in heeft). Hou bondages eveneens in de gaten (tintelen, verkleuringen e.d.)

Kleding

(latex/plastiek/leder/vinyl)

Bij het dragen van pvc, latex, vinyl en in mindere mate lederen kleding dienen ook enkele puntjes in het oog gehouden worden.
Lichaamstemperatuur kan een belangrijke factor zijn in zowel koude als warme omgevingen.

Latex en PCV nemen quasi onmiddellijk de omgevingstemperatuur over, wat tot grote temperatuursverschillen kan leiden (binnen naar buiten bijvoorbeeld), wat dan weer kan leiden tot een lichamelijke reactie (flauwte, misselijkheid, overmatig zweten of sterke afkoeling).
Neem hiertegen de nodige voorzorgen.

Spannende kledij die de lichaamsvormen volgt kan zeer sexy zijn, maar let hier ook op doorbloeding verschijnselen zoals tintelen of verkleuren (vacuüm effect bij latex kleding bijvoorbeeld).

Mummificatie en breathplay

Mummificatie of wrapping is ook een spel wat regelmatig gebeurd.
Hou hierbij de persoon goed in de gaten, zeker indien er geen huid te zien is of oogcontact gemaakt kan worden.
Vermijd doorbloedingstoringen of temperatuursproblemen (zie eerdere puntjes).
Zorg dat, zeker bij langdurig spel, de onderdanige voldoende drinkt om vochtverlies te compenseren.
Vermijd dat iemand die rechtstaat kan omvallen.

Bij breathplay dient U zeer goed te letten op de reacties van de andere persoon.
Omdat veel liefhebbers van dit soort spel juist de adrenaline kick van bijna geen lucht meer hebben opzoeken, ligt de grens tussen veiligheid en ongevallen dicht op elkaar. De afstand tussen geen lucht meer hebben en flauw vallen of erger kan een goed spel hele snel keren tot een nachtmerrie.Hier geldt ook weer: ken E/elkaar goed vooraleer dit te doen, en spreek vooraf met E/elkaar.

Mindplay

Mindplay kan een heel intense ervaring zijn voor beide P/partijen, houd wel met de geestelijke toestand van Uw partner. Een eerste vereiste is dat U/u toch B/beiden een zekere kennis heeft van E/elkaar als het spel verder gaat dan wat oppervlakkig ‘geplaag’. Grenzen kunnen afgetast worden, eventueel (met afspraak) overschreden worden, maar let wel: geestelijke wonden zijn dikwijls moeilijker te genezen dan lichamelijke, hou daar rekening mee.

I/iedereen heeft een verleden van herinneringen, goede en slechte die getriggerd kunnen worden gedurende het mindplay spel. Volg de reacties goed op, blijf bij de pinken en ken U/uw B/beider grenzen! Na het spel kunnen er ook reacties optreden in een tijdsverloop van enkele uren tot dagen, afhankelijk van de diepgang van het spel.Wees ook hier op U/uw hoede en reageer op de gepaste wijze.